Vrachtauto

Hoe wordt ik chauffeur? Theorie en praktijk

De opleiding voor de vrachtauto (C) bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. Sinds 1 oktober 2003 dient iedere kandidaat in het bezit te zijn van het chauffeurs-diploma (CCV-B), alvorens deze deel mag nemen aan het praktijkexamen. Om te kunnen beginnen met de praktijklessen hoeft u nog niet in het bezit te zijn van het chauffeursdiploma.

Het chauffeursdiploma bestaat uit de onderdelen:

  • Theorie
  • Verkeer C
  • Techniek / Voertuigkennis
  • Administratie/Goederenvervoer
  • Case studie

 

DE THEORIE

Theoriecursus Verkeer C
4 lesavonden  Woensdag 19:00-21:00 uur
Theorie-examen
Theorie leerboeken

 

Theoriecursus Voertuigkennis / Techniek
6 lesavonden Maandag 19:00-22:00 uur
Theorie-examen
Theorie leerboeken

 

Theoriecursus Goederenvervoer / Administratie/Case studie
6 lesavonden Maandag 19:00-22:00 uur
Theorie-examen
Theorie leerboeken

 

Aanbieding: Cursus vakbekwaamheid 1 & 2/3 € 1050,-

Bij aanvang van de cursus dient de betaling voldaan te zijn. Op het examen moet u zich legitimeren met een paspoort of id-card en uw rijbewijs.

DE PRAKTIJK

Voor u een praktijkexamen kunt aanvragen, moet u eerst een dokterskeuring ondergaan. Daarvoor heeft u een Eigen Verklaring nodig die u bij Rijschool Preeker kunt kopen. De keuring moet u ondergaan bij een ARBO-arts.

De Eigen Verklaring met aantekening van de arts, wordt dan door de rijschool opgestuurd naar het CBR. Na ongeveer twee weken krijgt u van het CBR een geneeskundige verklaring toegestuurd. Als u de geneeskundige verklaring heeft ontvangen, kunnen wij uw praktijkexamen inplannen. De geneeskundige verklaring heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en moet worden getoond tijdens het praktijkexamen.

Prijzen vrachtauto
1 Losse les à 60 minuten € 75,50 incl. BTW
1 Praktijkexamen C Incl. EV (Eigen verklaring) € 406,55

 

Cursus Vrachtauto (C)
1 28 lesuren + examen C Incl. EV (Eigen verklaring) € 2420,-

Bij het examen dient u uw rijbewijs B en uw CCV-diploma mee te nemen.
Voor een theorie examen van het chauffeursdiploma moet u tevens de oproepkaart meenemen.

VRACHTAUTO MET AANHANGER (CE)

Vrachtauto met aanhangwagen.

Wanneer u het rijbewijs C heeft gehaald kunt u eventueel doorgaan voor uw E-achter-C rijbewijs. Met het rijbewijs E-achter-C bent u ook in het bezit van de vakrijproef, dit heeft u samen met het chauffeursdiploma (CCV-B) nodig om nationaal en internationaal met alle combinaties te mogen rijden.

Rijschool Preeker biedt je de volgende cursus vrachtauto (E-achter-C).

Vrachtauto met aanhanger (CE)
28 Rijlessen à 60 minuten
1 CCV Praktijkexamen Incl EV (eigen verklaring)
Betaling
  € 1.845,-Aanbetaling
  € 1.000,- op de helft van de cursus
  € 2.845,- Totaal

 

Geneeskundige verklaring

Voor u een praktijkexamen kunt aanvragen, moet u eerst een dokterskeuring ondergaan. Daarvoor heeft u een Eigen Verklaring nodig die u bij Rijschool Preeker kunt kopen. De keuring moet u ondergaan bij een ARBO-arts.

De Eigen Verklaring met aantekening van de arts, wordt dan door de rijschool opgestuurd naar het CBR. Na ongeveer twee weken krijgt u van het CBR een geneeskundige verklaring toegestuurd. Als u de geneeskundige verklaring heeft ontvangen, kunnen wij uw praktijkexamen inplannen.

De geneeskundige verklaring heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en moet worden getoond tijdens het praktijkexamen. U hoeft geen keuring bij een arts te ondergaan, indien de keuring voor het C examen niet langer dan 3 jaar geleden heeft plaats gevonden. Wel moet er een eigen Geneeskundige Verklaring worden ingevuld. Rijschool Preeker stuurt deze vervolgens op naar het CBR.

Overzicht alle overige prijzen 2012

Prijzen vrachtauto met aanhanger
1 Losse les à 60 minuten € 90,75 Incl. BTW
1 Praktijkexamen Incl. EV (Eigen verklaring) € 437,05

 

Belangrijk: Door u mee te nemen bij het examen

  • Rijbewijs BC
  • Geneeskundige verklaring

Alle examens zowel praktijk als theorie worden afgenomen door de stichting CCV